Stress- & hälsomätning

Med fördel görs en stress- & hälsomätning före och efter en behandlingsperiod för att påvisa ett resultat!

Hälsomätning

Alfa-skanning är ett avancerat puls- och avläsningsprogram, framtaget efter decennier av forskning. Flera viktiga hälsoparametrar kan avläsas.

Programmet är testat för medicinskt bruk och mycket bra för att få mått på hur kroppen klarar av att anpassa sig till stress och andra påfrestningar, dvs kroppens adaptionsförmåga.

Den mäter även cellernas energiproduktion, nervsystemets/hormoonernas balans, din biologiska ålder, psykoemotionella tillståndet, mm. Programmet kan användas som biofeedback och diagnos hjälpmedel. Mätningen visar tillståndet JUST NU!

Smart Breath är en medicinskt framtagen ”andningsnapp” där du andas med motstånd. Rätt andning är väldigt individuell, teknik och dosering kan skilja sig från person till person, beroende på vad man vill åstadkomma och i vilken kondition man är i. Dock är grundprincipen densamma, kroppen behöver mindre syre, inte mer. 

Genom att ställa in lämpligt motstånd, sätta andningsapparaten i munnen och andas 15-20 min åt gången, når du en rad hälsoeffekter.

Du kan andas när du utför dina dagliga sysslor, kör bil, tittar på tv eller vilar. Orken och återhämtningsförmågan ökar direkt, vilket man tydligt ser på en alfa-skanning.

  • Cellernas energiproduktion ökar
  • Kapillärerna vidgas
  • Nervsystemet regleras
  • Cirkulationen förbättras

Väljer du att köpa en Smart Breath, får du givetvis individuell instruktion på hur du ska träna med den.

Stressmätning

Stressmätning enligt HeartMath metoden mäter relationen mellan parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Det är en vetenskaplig bevisad metod med modern teknologi. När ditt Hjärta är i sk ”coherans” är ditt Hjärta i samklang med dina Tankar, din Attityd och din Andning.

Mätningen visar tillståndet JUST NU! Vi har även en liten dosa som man kan hyra för att fastställa vid vilka situationer du erhåller stresspåslag!