Kurser & Föredrag

Kurser för både mental och fysisk hälsa. Håller även föredrag på olika föreningar, mm.

Silva UltraMind ESP består av enkla mentala tekniker som ger dig kraften att förändra hela ditt liv och tillvaro. Under en helg kurs lär du dig ett antal mentala tekniker som blir dina verktyg. 

Metoderna är utformade för att du ska öka din intuition, få tillgång till hela din kreativitet samt en bättre hälsa.

Silva UltraMind ESP är en effektiv kurs för ALLA som på något sätt önskar påverka/förändra sitt liv inom olika plan!

Metoderna går att använda inom alla områden av ditt liv:

 • Enklare att lösa problem
 • Ta bättre beslut
 • Förbättra relationer
 • Bättre resultat inom jobbet/företaget
 • Ökat lugn och fokus i stressade situationer
 • Sova bättre
 • Få tillgång till förmågor som du har liggandes inom dig
 • Hälsa, tur, framgång m.m

Behöver du förbättra eller förändra någonting i ditt liv?

I så fall – Välkommen till Silva UltraMind ESP. En av världens mest framgångsrika och enklaste kurser för personlig utveckling.
Kursen leds av Bibbi Annander, utbildad och erfaren instruktör i Silva UltraMind ESP teknikerna. En underbar helg som lyfter ditt liv till en ny nivå.

Boka i Örnsköldsvik

Det grundläggande syftet med Zhineng Qigong är att släppa stress och skapa fysisk vitalitet, känslomässig balans och mental klarhet.

Zhineng fick utmärkelse i Kina 1997 för den Qigong som gav bäst hälsoeffekter i hela Kina, forskning har gjorts både utomlands och på Sahlgrenska o Karolinska. Det här är en av de största Qigong stilarna i Kina.

Övningarna handlar om livsenergi eller Qi. Vi samlar och för in Qi för att åstadkomma 3 saker:

 • Fylla på Qi
 • Lösa upp energiblockeringar
 • Balansera Qi

Genom att träna Zhineng Qigong kan vi reducera eller bli av med olika åkommor, fysiska och mentala. Stor nytta även för helt friska och aktiva personer. Träningen kan ge följande effekt:

 • Avspänd, smärtfri, mjuk kropp i balans med ökad rörlighet och cirkulation
 • Minskad stress, bättre tålamod och koncentration
 • Bibehållen vitalitet i hög ålder
 • Generellt bättre hälsa och ökat välbefinnande
 • Forskning har gjorts angående inflammation, cancer, minne och förmåga till inlärning med gott resultat

Qi begreppet används inte inom västerländsk sjukvård men en del av Qigongens positiva effekter kan även förklaras och påvisas i skolmedicinska termer, t ex bättre blodcirkulation, ökad rörlighet, bättre kroppshållning och bättre immunförsvar.

När många tränar Zhineng Qigong tillsammans, bygger man upp ett starkt Qi fält. Om Qi fältets kvalitet blir bättre, ökar sannolikheten för goda träningsresultat i form av bättre hälsa och högre ”gong fu”.
Gong fu begreppet används för att beskriva skicklighet man erhållit genom målmedvetenhet och hårt arbete. Man blir bättre på att göra rörelserna, får större träningsvilja och större förståensle.

Namnet Zhineng betyder att det är en metod som kan öka vår visdom och vår förmåga. Det är en enkel och naturlig träningsmetod som tränar både kroppen och sinnet.
Metoden består av långsamma mjuka rörelser som alla kan göra utifrån sina egna förutsättningar.

10 träningstillfällen. Varje tillfälle avslutas med en vägledd meditation, vilket har varit mycket uppskattat.

Grundkurs
Vi går igenom de 5 grundrörelserna, lär oss programmet ”Lyft upp Qi”. Här startar vi resan mot ett inre lugn!

Fortsättningskurs
Vi jobbar vidare med ”Lyft upp Qi” och fördjupar oss i rörelserna och Qigongens olika aspekter.

Boka i Örnsköldsvik

En något enklare men effektiv Qigong stil som innebär ”Frid i Sinnet”! Passar bl a dem som kan ha lite svårt med koordination.

I denna stil är jag utbildad instruktör, av den Kinesiska mästaren, Proffessor Wang i Peking.

Denna Qigong stil är på 6 sets och balanserar meridianerna och närliggande banor såsom nerver och blodkärl enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Övningarna är enkla och lätta att praktisera. Genom att öva/träna, öppnar det upp meridianerna och närliggande banor, reglerar och harmoniserar Qi (energi) & blodflödet och stärker upp hela kroppen.

10 träningstillfällen.
Varje tillfälle avslutas med en vägledd meditation, vilket har varit mycket uppskattat.

Fortsättningskurs finns!

Boka i Örnsköldsvik

Qigongens historia

För mer än 5 tusen år sedan förstod de forntida Kinesiska mästarna i healing att allt är uppbyggt med samma substans som de kallade Qi (energi). De observerade att det finns en enighet och en helhet i all existens och att allt är kraftfullt förbundit med varandra i en kropp.

Traditionell Kinesisk Medicin är primärt baserat på förståelsen för transformationen av Qi. De forntida Kineserna trodde att all transformation hände med influens av Qi, födelse, åldrande, död och alla ting mellan himmel och jord inkl vind, moln, åska, regn, vatten, skog, öken, hav, människor, djur och insekter. Så symboliskt sett är vi ett med universum genom systemet med Qi.

De forntida Kineserna behärskade specifika tekniker för att balansera kroppens Qi för att leva i harmoni med naturen och universum. Confusios som levde för mer än 2,5 tusen år sedan var en av de största Qigong mästarna. Arkeologiska fynder visar att Qigong har tränats i mer än 8 tusen år.
Man började använda Qigong tillsammans med Kinesisk Medicin.
Första gången som detta är omskrivet i heter Huangdi Neijing, Yellow Emperors Canon of Internal Medicine.

En bok som än idag har störst betydelse ndg utövandet av Qigong för att kultivera Jing (livsessansen) och Qi och spirituell odödlighet, heter Bao Pu Zi (He who embraces the uncarved block) av Ge Hong.

Qigong kunde även heta Xingqi, tuna , Daoyin mm.

1953 myntades termen Qigong för hälsan och blev mycket populär bland befolkningen. 1955 fick Kina sitt första Qingong sanatorium för att introducera Qigong för allmänheten. Skolor byggdes i hela landet för att utbilda professionellt i Qigong.

1966-1976, stora kulturrevolutionen i Kina, hade Röda Gardet policyn: ut med det gamla och in med det nya. Utövandet av Qigong var strikt förbjudet, många utövare flydde till Taiwan, gick under jorden och en del hamnade i läger.

Alla läkare i Kinesisk Medicin skulle nu studera Västmedicin och den Traditionella Kinesiska Medicinen var förbjuden.

Under den tiden blev en av Maos styrelsemedlemmar sjuk i cancer, leukemi och blev inte hjälpt av västmedicenen. Han lärde sig Qigong av en mästare som var gömd i utkanten av Beijing och fick där även behandlingar. Inom 3 månader var han helt frisk. Han rapporterade till ordförande Mao att västländsk medicin inte hjälpt och att han blev helt botad av Qingong terapi och örter.

Eftersom det rådde en sådan fruktansvärd hälsokris i Kina, ändrade Mao sig och tog tillbaka ”barfota” läkarna i Traditionell Kinesisk Medicin. Omedelbart fokuserade nu den Kinesiska regeringen på den forntida Kinesiska Medicinen och sjukhus öppnades upp igen överallt i Kina.
För att råda bot på hälsokrisen hade den nya regeringen policyn att ge varje person med kronisk sjukdom, ett sjukhuspass. Ett sjukhuspass bestod a 30 papper där det krävdes underskrift av en Qigong eller Tai chi mästare. Tai chi och Qigong mästare placerades ut i varje park och fick erbjuda gratis träning för allmänheten. När patienten fått sina 30 underskrifter, fick den sitt sjukhusbesök. Inom kort var Kinas hälsokris löst.
Det förklarar varför man kunde se tusentals Qigong utövare i parkerna under 70 talet.

1999 skedde en kraftig vändning. Genom den politiskt forntida fanatiska Falun Gong, Qigong, förbjöd den Kinesiska regeringen plötsligt all form av Qigong utövande. Mitt i natten kom armerade soldater till Qigong sjukhus, Qigong mästare, laboratorium och kliniker och beslagtog alla studier. En del Qigong mästare blev anhållna och flera medicinska Qigong sjukhus stängdes. Alla Qigong grupper blev skingrade. Även enskilda praktiserande i parker fick order om att sluta och instruktörerna blev förhörda.

År 2000 utövade 1,3 milj Qigong i Beijing och 80 milj i hela Kina.

År 2004 är bara 2 medicinska Qigong organisationer erkända i Kina och har tillåtelse att arbeta på sjukhus och kliniker som är sponsrade av regeringen.

Det ena är Zhineng Qigongen som grundades på 80 talet av Dr Pang Ming. Hans metod bygger på gamla övningar och filosofier samt nya insikter.
Dr. Pang Ming är utbildad i både Västerländsk och Österländsk medicin och var grundare till sjukhus i Kina där Qigong var den huvudsakliga behandlingsformen.

Över 50 tusen människor behandlades där med mycket goda resultat. 1997 utnämnde den Kinesiska myndigheten Zhineng Qigong till den bästa och mest hälsobefrämjande Qigong metoden i hela Kina.

På grund av den Kinesiska politiken för ett par år sedan, tvingades många inrättningar som var ett ”hot” mot myndigheterna upphöra och sjukhuset stängdes.

Idag är all Qigong förbjuden på sjukhus och kliniker. Det kan finnas ngn enstaka privatklinik som i ”smyg” praktiserar. Dock kan man träna i parker.

Zhineng Qigong har spridits ut i världen och i Sverige är den mycket populär p gr a att man uppnår bättre hälsa. Forskning har gjorts på Karolinska institutet och Sahlgrenska sjukhuset.