Konsultation

I samband med ett tillstånd du söker för, erbjuder vi alltid 15 min GRATIS konsultation. Men ibland kan man stå vid ett vägskäl och behöver prata med en utomstående medmänniska.

Vägledande samtal och konsultation

Vägledande och motiverande samtal som ska leda fram till dina mål!

Man kan hamna i situationer där man inte vet vilken väg man ska välja.

Det kan handla om vad som helst, t ex relationer, arbetssituationer, livsstilsförändringar, ändra på ett visst beteendemönster mm.

Jag lyssnar och ställer frågor som gör att du lättare kan ta ditt egna beslut. Det kan även innebära att du får ”hemläxor”!

Tystnadsplikt och sekretess gäller!