Effektiv Andning

Med åldern minskar syresättningen i kroppen och cellerna kan skapa allt mindre energi. Våra körtlar och organ blir svagare och vi känner oss äldre och orkeslösa.

Rätt andning är väldigt individuell, teknik och dosering kan skilja sig från person till person, beroende på vad man vill åstadkomma och i vilken kondition man är i.

Dock är grundprincipen densamma, kroppen behöver mindre syre, inte mer.

Folk som lever på höga höjder där syrehalten i luften är lägre, lever längre och är oftare vitalare.

Vi är vana vid en syrehalt på 21% i luften, kroppen kan inte använda allt och överskottet omvandlas till fria radikaler som angriper kroppens celler och får den att åldras.

Genom andningsövningar, andas in med korta inandningar, långa utandingar och pauser där vi håller andan, kan vi motarbeta kroppens åldringsprocess. Då minskar syretillförseln och koldioxidhalten i blodet ökar vilket leder till färre fria radikaler, adaptionsförmågan förbättras, mindre antal andetag och vi sparar energi som kroppen istället kan använda till att stärka sig.

De flesta människor andas ca 12 andetag/minut. Om vi minskar antal andetag/minut, skapar vi brist på syre och minskar antalet fria radikaler.

Med hjälp av andningsövningar kan man successivt komma ner till 8 andetag/minut.

Genom andningsövningar kan vi alltså träna upp vår förmåga att klara oss på mindre syre samtidigt som vi stärker våra kroppar genom att medvetet skapa brist på syre (hypoxi) och överskott på koldioxid (hyperkapni).

Så gott som alla våra hälsoproblem beror på syrebrist och energibrist i cellerna. När kroppen vänjer sig vid syrebrist (hypoxi) blir det en slags träning för kroppen där cellerna lär sig att utnyttja syret bättre och bättre.

Andningsövningarna kan användas till att vitalisera kroppen, bekämpa sömnlöshet och minska stressnivån mm.

Det viktigaste är att göra övningarna regelbundet och tillräckligt länge för att bli till en rutin.

Till exempel är andningsövningarna det bästa sättet att förebygga stroke och infarkt. Hjärnan och hjärtat är kroppens största syreförbrukare, vid en infarkt är syreupptaget begränsat för att kärlen blivit trånga och när syret vid en stressituation plötsligt ökar, kommer det inte fram, vilket leder till en infarkt.

Den som är tränad att klara brist på syre (hypoxi), klarar oförutsedda påfrestningar bättre. Ett överskott på koldioxid (hyperkapni) är ett komplement till hypoxi. Mer koldioxid i blodet, vidgar kärlen och kapillärerna. Så genom att andas rätt kan du därför häva en kramp som kan leda till infarkt.

Om du har ont i bröstet, andas då in och håll andan så länge du kan. Koldioxidhalten i blodet ökar, kärlen vidgas och kärlkrampen släpper.

När vi andas in, aktiveras det sympatiska nervsystemet, som står för aktivitet, drar ihop kapillärerna och väster hjärnhalva aktiveras (skärpa, logik, analytiskt tänkande).

Vid en utandning aktiveras det parasympatiska nervsystemet, som står för avslappning, vidgar kapillärerna och höger hjärnhalva aktiveras (koncentration, kreativitet samt tillgång till det undermedvetna).

Om du håller andan efter en inandning, blir du pigg, aktiverad och får ny energi eftersom det sympatiska nervsystemet är aktiverat.

Om du håller andan efter en utandning, lugnar du ner dig eftersom det parasympatiska nervsystemet är aktiverat. Lång utandning fungerar också lugnande.

Beroende på dina behov, anpassas dina andningsövingar!

Smart Breath

Är en medicinskt framtagen ”andnings napp” där du andas med motstånd.

Genom att ställa in lämpligt motstånd, sätta andningsapparaten i munnen och andas 15-20 min åt gången, når du en rad hälsoeffekter.

Du kan andas när du utför dina dagliga sysslor, kör bil, tittar på tv eller vilar (du kan inte prata).

Orken och återhämtningsförmågan ökar direkt, vilket man tydligt ser på en alfa-skanning.

  • Cellernas energiproduktion ökar
  • Kapillärerna vidgas
  • Nervsystemet regleras
  • Cirkulationen förbättras mm

Väljer du att köpa en Smart Breath, får du givetvis individuell instruktion på hur du ska träna med den.

Alfa – Skanning

Alfa är ett avancerat puls- och avläsnings program. Det är utvecklat i Ryssland, framtagen efter deccenier av forskning, för att användas på sjukhus och till elit idrottsmän. Via programmet kan man avläsa flera viktiga hälsoparametrar.

Programmet är testat för medicinskt bruk och mycket bra för att få mått på hur kroppen klarar av att anpassa sig till stress och andra påfrestningar, dvs kroppens adaptionsförmåga.

Den mäter även cellernas energiproduktion, nervsystemets/hormonernas balans, din biologiska ålder, psykoemotionella tillstånd mm.

Programmet kan användas som biofeedback och diagnos hjälpmedel.